Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website hibiscus-sunnycities.nl, van de Coöperatieve Vereniging Hibiscus Werkgroep U.A. (hierna te noemen: de Hibiscus Werkgroep). Met het bezoek van deze website en/of door het gebruik van de op of via deze website aangeboden informatie, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Hibiscus Werkgroep zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Hibiscus Werkgroep garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Hibiscus Werkgroep wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van de Hibiscus Werkgroep staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van informatie op de websites van derden is voor eigen risico.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de Hibiscus Werkgroep.

De Hibiscus Werkgroep behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.